7. Experimentar com a actitud

 

Al llarg del que portem de curs, haureu endevinat que la proposta d'introduir l'experimentació a l'aula no consisteix en afegir un nou quadre a l'horari escolar, de per sí tan ple d'activitats, sovint tan rígid, sinó d'incorporar l'experimentació com una actitud, una manera de situar-se dins l'aula construïda sobre:

  • la comunicació com a base de la relació educativa
  • el respecte a les persones i les seves aportacions
  • el diàleg amb la realitat
  • la recerca de punts de vista que contrastin amb el propi i modifiquin les maneres de pensar.
  • la potenciació de la curiositat
  • una relació contínua entre pensar, comunicar, representar i actuar.

En aquesta línia de la necesssitat de deixar més iniciativa als nens i nenes, d'afavorir les discussions entre ells, d'intervenir menys, i més que per treure conclusions, per crear nous conflictes o centrar alguna idea, el curs 2004-2005, amb les alumnes de 3er d'infantil de Blanquerna vam organitzar una Fira de l'entorn per als parvulari de les escoles CEIP Dovella i CEIP Diagonal Mar.

Cada grup de futures mestres havia de pensar i muntar una parada sota els següents requisits:

  • Que s’hi treballi qualsevol aspecte de coneixement del medi natural, social o cultural

  • Que sigui prou oberta com per adaptar-se a tots els infants de 3 a 6 anys de l’escola.

  • Que sigui  participativa, suggerent, que permeti prendre iniciatives...

  • Que permeti l’accés lliure: els nens i nenes escullen on volen anar i l’estona que es volen estar a cada parada.

Es tractava de buscar una situació de partida suggerent i que permetés la iniciativa dels nens i nenes, per a observar quines respostes - actuacions donaven que ens suggerissin propostes de continuïtat. Malgrat pugui semblar senzill, la tendència majoritària com a mestres a controlar-ho tot i a treballar de manera molt dirigida, dificulta el trobar estratègies d'aprenentatge obertes i que centrin el protagonismes en els alumnes, però alhora prou riques.

Ho podem moure bufant ?

El clip volador

De l'argila al fang

Tenyim l'aigua de colors

Toca-toca

Sura ?

Per acabar les reflexions, us proposo de consultar aquests 2 documents.

Per una banda, un escrit al voltant de la idea d'aprofitar les situacions més quotidianes per a tirar endavant projectes d’experimentació.

Experimentar como actitud

Per altra, hi va haver una discussió molt interessant en el Fòrum del safareig precisament sobre què és experimentar i sota quines condicions té sentit l’experimentació. Us poso un enllaç al missatge que va iniciar la discussió, i us hauríeu de mirar totes les respostes que va anar generant perquè totes tenen molt de suc.

Fòrum safareig, 9-15 de març de 2005

 

 

   Activitat 7


A partir de les reflexions que les lectures t'hagin provocat, comenta els aspectes que et semblin d’interès en relació a la teva pròpia experiència sobre la manera de plantejar l'experimentació, els dubtes que t'hagin sorgit, situacions que recordis que t'hagin fet pensar...

Envia el teu comentari al Fòrum Experimentació apartat Reflexions sobre la pròpia experiència

 

Tornar