6. El paper de la mestra  


Les particulars característiques del pensament dels nens i nenes d’Educació infantil i cicle inicial fan molt important la  intervenció adulta en un procés d’acostament a la ciència:

  • Necessiten una persona que els recuperi les idees, les centri i els ajudi a identificar clarament els problemes.

  • La mestra ha d’encoratjar la recerca de vàries solucions possibles, no acontentant-se amb 1 sola.

  • La mestra ha de fer aparèixer el dubte i la necessitat de  verificació. Els infants no solen dubtar de les solucions considerades i no els sembla doncs necessari de verificar les propostes, que ells consideren generalment com a bones. El dubte científic es desenvolupa poc a poc i la pràctica d’activitats científiques afavoreix aquesta adquisició.

  • L’adult hauria d’organitzar la classe de manera que afavoreixi que els nens i nenes parlin dels seus descobriments i de la seva forma d’interpretar-los, que es dialogui sobre els temes per tla que vagin prenent contacte amb el punt de vista dels altres.

  • Invitar-los a que comprovin amb cura  les interpretacions i que extreguin només aquelles conclusions que es deriven de les proves, a buscar pautes que es repeteixin i que serveixin per explicar fenòmens i predir comportaments.

El punt més complicat, sense dubte, és fins a quin punt intervenim.

Trobar l’equilibri en el nivell d’intervenció ( des del “deixar fer” més absolut a la imposició total ) de la mestra que ens permeti ajudar sense ofegar és un dels punts que crea més incertesa sobre la pròpia actuació professional. L’Elinor Goldschmied ( veure bibliografia ) defineix el paper que ha de fer la mestra amb aquesta frase tan encertada: “ intervenir, no interferir”.

Tan encertada com complexa !

Perquè no és gens fàcil decidir si ens estem passant portant-los a la nostra idea prèvia o si ens passivitzem massa i estem deixant d’ajudar-los a obrir nous camins. De fet, sempre et queda la recança de si podies haver fet un altre tipus d’intervenció que hagués donat més pistes, o si havies d’haver callat perquè només has fet que enredar el fil que ells seguien... La idea és que d’una manera intuïtiva ens anem adaptant i intervinguem fins allà on ens sembli que estem fent aportacions útils sense atropellar-los directament amb els nostres coneixements. D'aquí també la importància de poder compartir amb altres companyes l'anàlisi del que va esdevenint a l'aula. La proposta de la parella educativa ( Hoyuelos, 2004* ), que pretén superar l'aïllament de la mestra en el model tradicional - una mestra, un grup-classe -,  aporta riquesa i complexitat al grup, permet una observació més detallada dels esdeveniments de cada dia, etc.

Una experiència molt interessant, en la que s'aprecia l'esforç de les mestres per afavorir el diàleg entre els infants i la realitat,  és la següent, que podeu consultar clicant a l'enllaç.

Explorem amb tubs

EBM Tris-tras

Barcelona

Fixeu-vos en la sensibilitat per buscar maneres suggerents de presentar el material, per anar enriquint les experiències, per trobar materials amb possibilitats de joc,...

Document associat: papel_maestra.doc ( conté un recull de cites de diferents autors al voltant del paper de la mestra )

 

   Una acció educativa plena d'incerteses

       

·      Què n’hem de fer de les idees descabellades ?. Fins a quin punt les hem de rectificar des del nostre saber, o els podem deixar amb una idea "falsa" ?

·        Com quan, i de quina manera hem d’intervenir com a mestres ?

·        Té sentit córrer molt per acabar donant voltes en cercle que no porten enlloc ?

·        Com potenciar les capacitats de cadascú ?

·        Són limitats o els limitem ?

·        Confiem en el saber dels nens i nenes o els restringim les possibilitats ?

·        Valorem el procés, no només el resultat ?

·        Com ajudem a obrir les mirades ?

·        Com afavorir la iniciativa per a buscar solucions diverses i creatives ?

·       Com podem trobar maneres de representar i deixar constància del que es va fent per a poder retornar-hi més endavant, ajudant així a reprendre els conceptes i a estructurar-los millor ?

 

 

   Activitat 6


De la
conversa  que trobaràs en aquest enllaç, analitza la intervenció de la mestra: creus que les seves intervencions han estat adequades ? que ha afavorit l'emergència de les idees dels nens i nenes ? que ha ajudat a la confrontació d'idees entre els nens i nenes ? Pren les preguntes globalment i a nivell orientatiu, no perquè s’hagin de contestar una per una, i envia el teu comentari  a l'adreça personal mroca248@xtec.cat.

Si en vols compartir algun comentari, fes servir també el Fòrum Experimentació apartat El paper de la mestra

 

* Hoyuelos ( 2004 ) La parella educativa, un repte cultural. In-fàn-ci-a, 141, pp. 5-10

Tornar