2. Com entenem l'experimentació

 

L'experimentació en sentit científic s’entén com el mètode d’investigació que es fonamenta en la producció artificial i controlada d’un fenomen per tal de dur a terme la comprovació d’una hipòtesi, i ha estat traslladada a l’escola lligada amb més o menys encert a la seqüència Observació/Hipòtesi/Experiència/Resultats/Interpretació/ Conclusions.

A l’educació infantil, fugint de tota pompositat, podríem, d’una manera senzilla, caracteritzar  l’experimentació com un engranatge important en un cicle semblant al de la figura següent, que funciona en un procés d’interrelació contínua entre els seus components, no necessàriament ordenat.

 

   

Clica a continuació les diferents etapes del cicle per aprofundir en el contingut del quadre:

Situació inicial generadora

Observem què passa

Busquem explicacions

Experimentem

Document associat: experimentar.doc ( conté una explicació redactada del que entenem per experimentació )

 

 

   Activitat 2

 

Aquesta ha estat una introducció força dura, però cal dedicar una estona a saber de què parlem i a reflexionar mínimament sobre l’experimentació. Seria molt interessant que qualsevol dubte que us hagi sorgit el feu extensiu a tothom des del Fòrum per a poder discutir-lo entre totes.

Però la tasca concreta que us proposem és la següent:

  • Escolliu una sola de les 4 propostes d'experimentació que trobareu a continuació.

  • A partir de les reflexions sorgides de la lectura del text, comenteu-ne  al fòrum els aspectes que fan que la considereu una bona o no tan bona activitat d'experimentació.

 

Canvi de color L'aigua
 
Edat:  2-3 anys
Material: ninos, una o dues banyeres de plàstic de nadons, ampolles de sabó i tovalloles.
Temps: uns 20 min.
Descripció:
Començaria iniciant una conversa sobre els hàbits: que fan cada dia abans d’anar a dormir? Evidentment es banyen. El tema dels hàbits és molt important i no hi ha res millor que introduir-los jugant amb l’aigua. Els hi ensenyaria com ens hem rentar i ho faria mitjançant els ninos que tindríem.
El meu paper com a mestra hauria de ser d’ajuda i referència pels nens i per les nenes. Per exemple si no poguessin obrir el sabó o si no els hi poden treure la roba...
Tancaria la sessió fent conversa per aclarir tot el que hauriem fet i els problemes que s’haguessin trobat. I sobretot refoçar el vocabulari específic del cos i dels hàbits, en aquest cas d’higiene.

 

L'absorció Barreges

Diríeu que aquests nens i nenes estan experimentant ? Podeu donar raons que justifiquin el que en penseu ? Envieu les vostres reflexions al Fòrum Experimentació, en l'apartat 2_ És experimentació ?.  

Tornar