1. Introducció

 

Començar a parlar d’experimentació, d'educació científica, requereix com a mínim clarificar tres conceptes bàsics: la  idea d’infant, la idea d’educació i la idea de ciència

.

 

Com a continuació d'aquest preàmbul i com a un element més per a la reflexió, aprofito la crítica omnipresent en les vinyetes d’en Tonucci. Amb gran ironia el pedagog italià ens  planteja com les mestres desvirtuem algunes propostes didàctiques ben intencionades, de manera que, sota una pinzellada de modernitat ( noms nous, esquemes nous ), continuem aferrats al mateix funcionament de sempre, centrant l’ensenyament no en el nens i nenes, sinó en allò que nosaltres, “posseïdors  del saber i del que s’ha de saber”, definim com a important.

Escola activa: la investigació

 

   Activitat 1


Com a introducció a les possibilitats que la comunicació telemàtica pot oferir a un col·lectiu que requereix d’una renovació i un esforç d’autoformació constant, com és el de les mestres, la primera proposta de treball del curs és passejar per un parell de web pensades com a punt de trobada on la gent amb inquietuds en el camp de la ciència a educació infantil i primària hi trobin tant informacions d'interès com l'oportunitat de compartir les seves idees, dubtes i inquietuds.

Una de les propostes és Fem ciència, web que al llarg dels seus 3 anys d'existència activa va recollir un gran nombre d’experiències , articles, suggeriments.... En aquests moments està en hivernació, però els continguts penjats encara són força vigents.

http://www.xtec.cat/~mpedreir

( hauríeu de poder clicar directament per accedir a la pàgina, però si no, el símbol que va davant del nom  es fa mantenint premuda la tecla ALT mentre tecleges 126 al teclat numèric, que ha d'estar activat )

L'altra és la pàgina del CESIRE àmbit científic i medi/CDEC (Centre de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa), organisme del Departament d'Educació que  dóna suport a la tasca del professorat de Ciències i Tecnologia en totes les etapes educatives no universitàries, facilitant el treball experimental característic d'aquests camps. En ser adreçada a 0-18, l'espai d'infantil és petit, tot i que la intenció és que continuï creixent amb noves propostes.

http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec

La idea no és que les llegiu / mireu de dalt a baix, sinó que us hi passegeu una estona per conèixer-les, tot esperant que hi trobeu elements prou interessants com per tornar-hi en d’altres ocasions i que arribeu a afeccionar-vos a una forma d’autoformació permanent que permet aprendre a partir del lliure contacte amb altres professionals, sense dependre de ningú més que de les pròpies ganes de tirar endavant el món educatiu.

I després de la passejada per Fem ciència i el CDECT, cal que també feu arribar un breu comentari sobre qualsevol aspecte ( global o concret, sobre les intencions, el contingut, l'estructura ... ) de les webs i enviar-lo al  Fòrum Experimentació  en l'apartat 1_ Comentaris Fem ciència - CDEC
 

Tornar