Guia del curs

 

La metodologia de treball del curs es basa en la lectura dels continguts que presentem a cada bloc, dur a terme les activitats proposades i enviar-les al Fòrum per tal de poder compartir les idees amb els companys i companyes del curs.  El Fòrum és també una eina afavoridora de la participació en qualsevol altre aspecte que cregueu d'interès. 

 

   Quadre -resum de sessions

Sessió 

Enfocament didàctic

Contingut científic

Material de suport

Activitat

0

Presentació

1

Quins nens i nenes
Quina educació
Quina ciència

 

Web CDECT
Fem ciència

Comentari web

2

Com entenem l’experimentació

L’experimentació com a procediment

  Experimentar.doc

Anàlisi de casos

3

Experimentació lliure

Diversos

El Safareig
Experiències participants

Proposta d’activitat a l’aula

4

Experimentar a partir d’un repte

Flotabilitat, moviment, llum i ombres, aire, pèndols, bombolles, equilibri....

Experiències d'aula

Proposta activitat a l'aula

5

Temps, material, ...

Aigua, diversitat de papers, ...

Experiències d'aula 

Proposta de material

6

El paper de la mestra

Flotabilitat
Moviment

Experiències d'aula
Papel_maestra.doc

Anàlisi conversa

7

Experimentar com a actitud

Diversos

Experimentar como actitud.doc
Fòrum El safareig 

Reflexions sobre la pròpia experiència

8

Mites entorn l’experimentació

Valoració del curs

 

Naturalment, el ritme que voleu seguir us el podeu anar marcant vosaltres mateixos, però ja sabeu que un curs telemàtic requereix una certa constància . Si acumulem la feina per al final, ens serà impossible d’atrapar-la. De totes maneres, si necessiteu més temps, només ho heu de dir.

 

   Perfil de l'alumne/a


Com veieu
, el curs requereix un perfil d’alumne:

-         que es mogui amb una certa facilitat en el món telemàtic

-         responsable de la seva feina, i de trobar una estona diària per dedicar a la marxa del curs ( que requereix un esforç més gran que el que comporta un curs presencial )

-         una maduresa professional, ja que s’aprèn a partir del contacte amb d’altres experiències, de la comunicació i la interacció, de la reflexió sobre la pròpia pràctica i on no es pot esperar d’obtenir un material digerit per al seu consum passiu.

Tornar