Bibliografia

 

 

LLIBRES

BENLLOCH, M. (1992). Ciencias en el parvulario. Barcelona: Paidós

L'autora analitza el perfil cognitiu dels pàrvuls i defineix una proposta d'intervenció pedagògica, treballar amb 3 tipus d'activitats: obertes,semidirigides i controlades. Finalment ho il.lustra amb una experiència pràctica amb l'òptica.
KAMII, C & DEVRIES, R. ( 19893 ) El conocimiento físico en la educación preescolar. Siglo XXI de España Editores: Madrid
Un clàssic en l'experimentació a l'educació infantil il.lustrat amb gran quantita de propostes pràctiques.
GOLDSCHMIED, E. (1998). Educar l’infant a l’escola bressol. Barcelona: AAM Rosa Sensat.  Temes d’In-fàn-ci-a, 31
Un clàssic a 0-3, que ofereix un ampli ventall de temes entorn de la visió d'una escola bressol com a oportunitat educativa.
MAJEM, T. I ÒDENA, P. (1998): El joc de la descoberta. Barcelona: Rosa Sensat. Temes d’In-fàn-ci-a, 22
Partir de l'activitat espontània de l'infant per potenciar-la a l'escola bressol.
VILA, B I CARDO, C (2005 ) Material sensorial ( 0-3 años ). Manipulación y experimentación. Barcelona: Graó. Biblioteca de infantil, 8.
Idees i propostes per estimular els sentits, experimentar i investigar a partir de materials naturals i de la vida quotidiana.
VEGA, S (2006 )  Ciencia 0-3. Laboratorios de ciencias en la escuela infantil  Barcelona: Graó. Biblioteca de infantil, 15.
Recopilació d'activitats per 0-3 que deixen constància de com els nens i  nenes adquireixen les seves primeres concepcions sobre diversos fenòmens de ciències.

 

 

 

LLIBRES D'EXPERIMENTS

BERTRAND, I.( 2002).Juegos de aire. Bruño: Madrid
Recull de jocs diversos al voltant de les propietats de l’aire

CUELLO, J & VIDAL, M.A. (1990). Obrador d'experiments. Ciència per a l'esplai. Barcelona: Graó

Recull d'experiments i activitats que no requereixen grans muntatges a partir d'elements quotidians. Matèria, creixement vegetal i llavors, aliments,  aire, aigua, tensió superficial, llum, so, electricitat, curiositats químiques, els sentits... ampli ventall de temes suggestius i fàcils de fer.
EVANS, D. & WILLIAMS, C.( 2001).300 activitats científiques. Molino: Barcelona
El llibre proposa activitats científiques experimentals encaminades a despertar la curiositat dels infants i a introduir-los al món de la ciència
FREDERICKS, A.( 2001).Experimentos sencillos con la naturaleza. Oniro: Barcelona
Recull de diferents experiments fàcils de realitzar sobre éssers vius i medi agrupats en els apartats: sota terra, aigua, plantes, fauna, ecosistemes i problemes de la natura.
PIERREY, P. & MEURICE, É( 2001).Juegos de agua. Bruño: Madrid
Recull de jocs diversos al voltant de les propietats de l’aigua
SMITH, A. & JOHNSON, F.( 1996).El gran libro de los experimentos. Usborne: Londres
El llibre recull activitats experimentals al voltant de: el món que ens envolta, el cos humà, magnetisme i electricitat, la naturalesa, llum i foscor, tirar i empényer.
VANCLEAVE, J.( 2000 ).Animales. Limusa: Mèxic
El libre proposa activitats experimentals sobre animals: quina és la causa del moviment ondulatori del cos d’un cuc de terra;la capa de greix i el manteniment de l’escalfor; cojm mengen les aus si no tenen dents...
VANCLEAVE, J.( 2000 ).Máquinas. Limusa: Mèxic
El libre proposa activitats experimentals sobre el funcionament de les maquines
VANCLEAVE, J.( 2001 ).Guía de los mejores proyectos para la feria de ciencias. Limusa: Mèxic
El llibre proposa diferents temes com a projectes de recerca al voltant de: astronomia, biologia, ciències de la terra, ciències físiques, enginyeria i matemàtiques.
VANCLEAVE, J.( 2001 ).Ecología. Limusa: Mèxic
El libre proposa activitats experimentals sobre ecologia: observació d’un formiguer, com s’influencien plantes i animals entre sí, cicle de l’oxígen...
WILKES, A.( 1999).El gran lllibre de les activitats a l’aire lliure. Timun Mas: Barcelona
Més de 50 projectes experimentals al voltant de les sortides a la natura

 

 

ARTICLES EXPERIMENTACIÓ

ARCÀ, M. (1994). “Jugar, experimentar, aprender”. Cuadernos de Pedagogía, 221, pp14-16.
L'autora resalta diferents aspectes importants del paper del mestre d'educació infantil: com a modelador de la personalitat dels alumnes, per a desevolupar el seus interessos, ajudant a trobar representacions, com a intermediari entre els coneixements dels nens i nenes, els fets que es veuen en la realitat i les interpretacions de la cultura, etc..
ARCÀ, M. (1995). El procés d’aprenentatge. De l’experiència concreta al pensament abstracte. Lleida: ICE Universitat de Lleida.
L'autora fa referència a la importància del pensament abstracte i el llenguatge, la conveniència de replantejar-se a l'escola el partir de l'estudi " d'allò concret", la necessitat de conduir els nens i nenes a tenir una idea de com estan fetes les coses i com es comporten, i el replantejament del rol de l'ensenyant.
FRABBONI, F. (1990 ). Construïm un laboratori de la Ciència i de la Tècnica. Papers. El "Clik" científic de 3 a 7 anys, 1, pp 11-15.
L'autor explica les 3 qualitats pedagògiques que atribueix a la posada en marxa del seu tipus particular de laboratori escolar ( espai didàctic equipat, lloc d'enllaç entre escola i família,  estimulador de la comunicació i l'exploració, lloc de formació per l'educador... ) a l'educació infantil: la valoració de la infantesa, la valoració dels pares i la valoració de les escoles bressol.
GIOVANNINI, D. ( 2004 ) Les activitats a l'escola bressol. In-fàn-ci-a, 136
"Una escola infantil que vol ser un ambient de coneixement, ha de preparar els espais en relació amb les diverses activitats, amb diversitat i riquesa de materials per enco-ratjar i estimular el compor-tament dels infants"
ÒDENA, P ( 2002 ) Cada dia és únic.  In-fàn-ci-a, 128, pp.14-19
L'autora és espectadora privilegiada d'una manera de fer de mestra basada en el respecte i el diàleg.
PEDREIRA, M ( 2006 ) Dialogar con la realidad. Cuadernos Praxis para el profesorado.  Educación Infantil. Orientaciones y Recursos. Barcelona: CISS_Praxis
  Reflexions entorn a l'experimentació a l'educació infantil: què és experimentar, el paper de la mestra, propostes...

PEDREIRA, M. (2001). El racó d'observació.
http://www.xtec.es/~mpedreir/textos/grills/racoobs.htm

L'article ofereix unes pautes a tenir en compte en el moment de planificar l'ús i contingut del racó d'observació a l'aula: que  parteixi d'alguna curiositat sorgida anteriorment, que sigui d'accés simultani a un petit grup, que sigui dinàmic, que trobem moments i maneres que les idees del racó es puguin intercanviar amb la resta del grup, ...
WEISSMANN, H. (1999). El juego exploratorio en la educación infantil. IV Jornades d'Innovació a l'Educació infantil.  Barcelona: ICE UAB
L'article es proposa caracteritzar el joc exploratori com una de les estratègies d'aprenentatge per al coneixement físic en l'educació infantil. Defineix l'activitat exploratòria, en dóna explicacions teòriques, i analitza el paper del mestre/a i les característiques del context educatiu.

 

 

EXPERIÈNCIES D'AULA

BONASTRE, M. & VEGA, S. (1999). Tot jugant a la cara fosca. El treball de les ombres a l'Escola Bressol. Barcelona: Rosa Sensat - Institut d'educació
L'experiència de l'escola bressol Bambi de Barcelona al voltant del món de les ombres. Les autores posen especial atenció a especificar els objectius, el procés d'aprenentatge, el paper de l'educador, les activitats i la valoració final.

CUADRAS, M. (1999). Un racó per : mirar, tocar i buscar. IV Jornades d'Innovació a l'Educació infantil. Barcelona: ICE UAB

L'article recull l'experiència del parvulari del CEIP El Pi, on un dels espais d'activitat on els nens i nenes accedeixen diàriament i lliurement és el racó de mirar, toca i buscar. És un racó per observar, manipular i explorar que recull diferents tipus de material i en el qual l'infant és el gran protagonista.
DOLCI, M ( 1984 ) Les ombres a l’escola bressol i al parvulari  In-fàn-ci-a, 19,  pp.4-12
Una proposta clàssica de treball sobre les ombres que arriba des de Reggio
ESPINET, M. & PUJOL, R.M. (1993 ). Juguem amb tobogans a l'escola infantil. Guix, 93, pp 11-16.
En el marc d'un Seminari de Didàctica de les Ciències, les autores van plantejar un treball sobre el moviment en un pla inclinat a partir del joc amb tobogans. En l'article, analitzen les observacions realitzades, la interacció nen-mestre en les converses i el treball experimental realitzat a l'aula.
FEU, T. & GINEBRA, M ( 2004 ) El gel cau del cel. In-fàn-ci-a, 140, pp 22-26
Una escola capaç que permet transformar un esdeveniment de la vida diària en una situació de gran riquesa que afavoreix l'adquisició d'aprenentatges complexos.
MARTÍN, C. (1999). El túnel sonor. IV Jornades d'Innovació a l'Educació infantil.. Barcelona: ICE UAB
Experiència de la Llar d'infants La Baldufa de muntatge d'un túnel perceptiu - sonor, on els nens i nenes poden experimentar amb diferent tipus de material susceptible d'emetre sons.
NICOLÁS, M. ( 2003 ) Desvetllar la mirada activa. In-fàn-ci-a, 131, pp.15-17
Proposta d'activitats engrescadores al 0-3 per afavorir una mirada atenta i activa.
RIU, M. ( 2004 ) Ampolles de colors. In-fàn-ci-a, 140, pp. 16-20
Ampolles d'aigua i unes gotes de colorant converteixen un material de rebuig en font de joc i descoberta.
VENTURA, I. ( 2005 ) Materials naturals.  In-fàn-ci-a, 142, pp.11-14
L'esforç d'un equip de mestres per a integrar els materials naturals a les activitats de l'escola.
WEISSMAN, H. (2000). El agua. Educación infantil. Orientaciones y recursos. Barcelona: CISS Praxis
Unitat de programació sobre l'aigua. Inclou una síntesi conceptual, objectius, continguts, orientacions metodològiques i activitats adreçades a educació infantil

Tornar