Experimentar a l'Educació Infantil 

 

1. Introducció

2. Com entenem l'experimentació

3. Experimentació lliure

4. Experimentació a partir d'un repte

5. Temps, material...

6. El paper de la mestra

7. Experimentar com a actitud

8. Mites entorn l'experimentació

Guia del curs

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

    

Fòrum Experimentació 1

 

Cada sessió, equivalent a dues hores i mitja presencials, està distribuïda en una introducció teòrica,  normalment un text o una plana web, i una activitat pràctica que cal que desenvolupeu, en principi individualment. 

En totes  les sessions s’intenta combinar el plantejament de qüestions de reflexió, de metodologia, d’enfocament didàctic amb  el treball pràctic sobre continguts concrets. 

La metodologia de treball del curs es basa en la lectura dels continguts que presentem a cada bloc, dur a terme les activitats proposades i participar en qualsevol aspecte a través del Fòrum.  

Per tal de fer el curs més participatiu i més ric, s'ha creat un Fòrum on haureu d'enviar les vostres activitats, de manera que així tothom podrà consultar el treball de tothom. És aconsellable que redacteu les respostes en un processador de textos normal, guardeu el document en disquet o al disc dur, accediu després al Fòrum, i amb un senzill copiar i enganxar ompliu el cos del missatge. L'experiència demostra que gran quantitat de redactats s'han perdut per no haver-los guardat abans d'intentar l'enviament. I perdre la feina i haver-la de repetir fa molta ràbia !

No envieu les respostes des de la pàgina principal del Fòrum. Primer heu d'entrar a l'apartat que us interessi. El camí a seguir és:
- Accedir a l'adreça del
Fòrum Experimentació 1 ó 2 clicant qualsevol dels enllaços que hi ha a cada sessió o en aquesta pàgina.
- Entrar al Forum
- Clicar en el missatge que té el número i nom de l'activitat  corresponent a la sessió.
- Clicar "Intervenir" ( fixeu-vos bé que esteu allà on voleu estar )
- Omplir el formulari del missatge ( copiar i enganxar del document de text )
- Si voleu, podeu adjuntar un arxiu clicant a " Adjunta un fitxer".
- Clicar "Enviar".

El missatge ja us apareixerà en el fòrum.

 

   Activitat 0

Per estrenar el Fòrum i el curs, proveu d'escriure una petita presentació personal, amb alguna indicació sobre la vostra experiència envers el tema de l’experimentació,  què espereu del curs... i envieu-la al Fòrum Experimentació en l'apartat 0_ Presentacions.  
Adjunteu una foto vostra i així ens coneixerem també les cares

Per a qualsevol dubte,  proposta, comentari...  i en cas que tingueu dificultats per accedir o utilitzar el Fòrum, us heu de posar en contacte amb la vostra professora del curs:

     Mireia Roca mroca248@xtec.cat